foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
111 111 11
info-system@ukr.net

Авторизація користувача

При реєстрації в стрічці Ім'я обов'язково ввести Прізвище, Ім'я та групу. Наприклад: Іванов Павло М23

Інформаційні системи та технології обліку

Контрольна робота

            Студентки-заочниці групи Б4Г

IV курсу

Пустомитенко Лариси Максимівни

ШИФР 73

М.Умань

Вул.. Піонтковського, 10 кв.203

2014

Завдання №1

Створити електронну таблицю „Оплата комунальних послуг” засобами Microsoft Excel, врахувавши номер варіанту роботи студента.

Обрахувати кількість заборгованих днів за формулою: = дней 360 ($А$13;G2) команда Вставка-Функція-Дата-Час – 360 дней.

В колонці „Боржник” записати чи являється власник будинку боржником якщо дата оплати перевищує 30 днів, чи не являється, записавши формулу:

= ЕСЛИ (Н2>30; „Боржник”; „Неборжник”).

В колонці „Сума” визначити суму витрат за комунальні послуги через формулу:

= СУММ (С2; D2; E2;F2).

В колонці пеня визначити пеню з розрахунку 3% від суми оплати за кожний заборгований місяць за формулою: = ЕСЛИ (Н2>30; (Н2/31)*( J2*3%);0).

В колонці всього визначити суму з врахуванням пені за формулою: = J2 - К2

Завдання № 2

Створити електронну таблицю засобами Microsoft Excel та обрахувати заробітну плату співробітників фірми „Мрія” за березень 2003 року, врахувавши номер варіанту роботи студента.

Щоб визначити відрахування в пенсійний фонд необхідно суму, яка нарахована помножити на відсоток 2%.

Щоб визначити відрахування в Фонд зайнятості необхідно суму, яка нарахована помножити на 1%.

Щоб визначити прибутковий податок необхідно суму, яка нарахована помножити на 20%.

Щоб визначити суму, яка припадає на руки необхідно від суми, що нарахована відняти відрахування до пенсійного фонду, фонду зайнятості та прибуткового податку.

Завдання №3

Створити таблицю засобами Microsoft Excel та визначити оплату праці кожного працівника школи №15 за один день, врахувавши номер варіанту роботи студента.

Для виконання необхідно:

1. Визначити кількість робочих днів у місяці за формулою: кількість відпрацьованих годин за місяць поділити на кількість відпрацьованих годин за один день.

2. Для того, щоб визначити оплату праці за один день необхідно: Заробітну плату поділити на кількість відпрацьованих днів у місяці.

1. В комірках А1-К1 вводимо дані таблиці

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

Власник будинку

Квартплата

Ел.енерг.

Вода

Телефон

Дата оплати

Заборг. днів

Боржник

Сума, грн..

Пеня, грн

Всього, грн..

2

Кузема

23,8

7,8

2,34

3,4

05.07.99

152

Борж

ник

37,3

5,5

42,8

3

Термін оплати

                   

4

03.02.99

                   

Обрахуємо кількість заборгованих днів за допомогою меню Вставка команди Функція. З категорії Дата і час вибираємо функцію Дней 360. В вікні Аргументи функції вводимо початкову та кінцеву дату. Внаслідок чого на екрані з’явиться результат – 152дні. В колонці боржник використаємо функцію ЕСЛИ з категорії Логічні. Заповнимо аргументи функції. Натискаємо кнопку ОК. Внаслідок в комірці Н2 з’являється результат – боржник. В комірку І2 обраховуємо комунальних платежів вводячи за формулою = В2+С2+D2+E2. Внаслідок на екрані з’являється результат – 37,3 грн. В комірці J2 визначимо пеню за допомогою Логічної функції ЕСЛИ. В діалоговому вікні, що відкриється вводимо умову G2>30. В значенні істина вводимо вираз (G2/31)*(І2*3%). В значенні Ложь вводимо – 0. Натискаємо кнопку ОК. Внаслідок в комірці j2 з’являється результат – 5,5 грн. В комірці К2 визначимо суму з врахуванням пені: = І2+J2 . Внаслідок на екрані з’являється результат – 42,8 грн.

2. Відкриємо програму Microsoft Excel та введемо дані .

 

А

В

С

D

E

F

1

Прізвище, ім’я,

по батькові

Нарахо

вано, грн.

Відрахув.

в пенс. фонд, грн.

Відрах. в фонд зайнят.

грн.

Прибут

ковий податок

На руки

2

Андрєєв П.Р.

350,78

7,02

3,51

70,2

270

В комірку С2 за допомогою формули визначимо відрахування в пенсійний фонд, яке становить 2% від нарахованої заробітної плати: = (В2*2)/100. Внаслідок в комірці С2 з’являється результат 7,02 грн. В комірку D2 за допомогою формули = (В2*1)/100 визначимо відрахування в Фонд зайнятості, яке становить 1% від нарахованої заробітної плати. Результат – 3,51 грн.

В комірці Е2 визначимо суму прибуткового податку за формулою = (В2*20)/100. Результат – 70,2 грн. В комірці F2 визначимо суму заробітної плати, яку співробітник отримує на руки за формулою: =В2-(С2+D2+E2). Результат – 270 грн.

3. Введемо дані свого варіанту роботи в електронній таблиці програми Microsoft Excel.

Для визначення оплати праці за один день станемо курсором миші в комірку F2 та введемо формулу: = В2/(С2/Е2)

 

А

В

С

D

E

F

1

Прізвище, ім’я, по батькові

Заро-

бітна плата грн.

Кількість відпрацьо

ваних годин за місяць

Спеціаль

ність

Кількість відпрацьо

ваних годин за один день

Оплата праці за один день, грн

2

Стасенко В.А.

240

176

сторож

8

10,91

Внаслідок на екрані з’являється результат 10,91 грн.

4.Поясніть основне призначення журналу операцій.

Журнал операцій призначений для роботи зі списком операцій, тому має низку особливостей. Головна особливість та, що він ніби розділений на два вікна. В одному з них відображено список операцій із зазначенням номера, назви документа, дати, суми, автора операції (хто зі співробітників виконав) та її стислого змісту. Друге вікно містить список проведень, що належить операції, на якій розміщений курсор.

Для роботи журнал операцій можна викликати такими способами:

- командою Журнал операций з пункту Операції головного меню.

- натисканням на відповідну кнопку панелі інструментів.

- командою Журнал операций з пункту Журнали головного меню.

5.Як здійснюється облік виробництва продукції.

Список продукції, яку виробляє підприємство, зберігається в довіднику Номенклатура. Для зручності продукція виділена в окрему групу. Щодо всіх елементів цієї групи повинен бути заданий вид Продукція. Перелік матеріалів і затрат, потрібних для виробництва конкретного виду (номенклатури) продукції можна переглядати і редагувати за допомогою кнопки Склад, що на закладці Додатково вікна елемента довідника Номенклатура.

Для роботи з документами, що стосуються виробництва, використовують журнал Виробництво.

Господарські операції, пов'язані зі списанням матеріалів на виробництво, оприбуткуванням продукції, розрахунком її собівартості та відпускної ціни, відображають в обліку за допомогою документа Калькуляція

Одержання інформації про стан розрахунків з клієнтами за допомогою стандартного звіту Обігово-сальдова відомість за рахунком (за рахунком 36)

6. Опишіть бухгалтерську операцію „Визначення торгової націнки”

Торгова націнка – це різниця між купівельною та продажною (роздрібною) вартістю товарів. Використовують субрахунок №285 „Торгова націнка” торговельні, постачальні та збутові підприємства. Збільшення суми торгових націнок відображається за дебетом рахунка №282 „Товари в торгівлі” та кредитом субрахунку №285 „Торгова націнка”. При веденні даного обліку використовують такі первинні документи: рахунок –фактура

( на підставі договорів з покупцями).