foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
111 111 11
info-system@ukr.net

Авторизація користувача

При реєстрації в стрічці Ім'я обов'язково ввести Прізвище, Ім'я та групу. Наприклад: Іванов Павло М23

Відокремлений структурний підрозділ Агротехнічний коледж УНУС

Заочний відділ

            Затверджую:

            Завідувач заочним

             відділенням

             ________ В.О.Деркач

                                                                                              „ ___” __________ 2014р.

Тематичний план

 предмета ____Інформаційні системи та технологія обліку___ для студентів _ІV_ курсу спеціальності № _5.050111 „Бухгалтерський облік ”

 Викладач ___Цяпута Наталія Олексіївна_________

№ п/п

Назва теми

Вид заняття

Кількість годин

1

2

3

4

1

Розділ 1 Поняття інформації, інформаційних технологій та систем

   

2

Лекція 1. Сучасний підхід до понять „інформація”, „інформаційний ресурс” та інформаційні системи.

лекція

2

3

Лекція 2. Комп’ютерні системи бухгалтерського обліку на базі Microsoft Office

лекція

2

4

Розділ ІІ         Текстовий редактор Word

   

5

Практична робота №1 Створення електронних бланків документів та робота з ними

Практична

робота

2

6

Розділ ІІІ       Табличний процесор Excel

   

7

Практична робота №1 Робота з фінансовими функціями програми

Практична

робота

2

8

Розділ ІV       Системи керування базами даних

   

9

Практична робота №1 Створення бази даних, запитів, форм, звітів за допомогою програми Microsoft Access.

Практична

робота

2

10

Розділ V         Загальна характеристика комп’ютерних систем бухгалтерського обліку

   

11

Лекція1   Загальна характеристика комп’ютерної системи 1С:Підприємство

лекція

2

12

Практична робота №1 Запуск та робота в програмі 1С:Підприємство

Практична

робота

2

13

Практична робота №2 Облік власного та статутного капіталу

Практична

робота

2

14

Практична робота №3 Виконання бухгалтерських операцій засобами програми 1С:Підприємство

Практична

робота

2

15

Практична робота №4 Формування звітності в програмі 1С:Підприємство

Практична робота

2

 

Залікове заняття

екзамен

 

 план складено у відповідності з програмою, затвердженою __________________________

 _____________________________________________________________________________

План погоджено:

Методист заочного відділення

__________________________

„ ____” ______________ 2014р.

План схвалено на засіданні циклової комісії

________________________________________

Протокол № ____ від „ ____”__________ 2014р.

Голова комісії ___________________________

ВСП Агротехнічний коледж УНУС

Навчально-методична карта (план) заняття № ________

Дата

Група

   
   
   

            Предмет: Інформаційні системи і технологія обліку

Тема заняття: Сучасний підхід до понять „інформація”, „інформаційний ресурс” та інформаційні системи.

 Вид заняття: Лекція

 Мета заняття:

 Навчальна: Розкрити зміст навчального предмету.

 Виховна: Виховувати працелюбність.

 Забезпечення заняття:

 План заняття

 Роздатковий матеріал (практичні роботи)

 Наочні посібники: ПЕОМ

 Роздатковий матеріал: Практичне завдання.

 Технічні засоби навчання: Комп’ютерний клас.

 Навчальні місця: Комп’ютери „Celeron 433”

 Література:
1.„12 уроків з 1С: Бухгалтерії” – О.Дубій - Львів-2002.- 232с.

 2.Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка. – навчальний посібник. - Київ 2001.- 318с.

 3.Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології - навчальний посібник за редакцією доктора економічних наук професора О.І.Пушкаря. – Київ - 2001.- 694с.

 4.Тхір І.Л., Калушка В.П., Юзьків А.В. Посібник користувача за редакцією доктора економічних наук професора О.І.Пушкаря.-Київ-2001.- 718с.

 Зміст заняття

№ елементу

Елементи заняття, навчальні питання, форми і методи навчання

Доповнення, зміни, зауваження

1

2

3

1

Організація групи.

 

2

Вивчення нового матеріалу

 

3

Закріплення знань

 

4

Підсумок заняття

 

 Викладач _______________________

 

ВСП Агротехнічний коледж УНУС

Навчально-методична карта (план) заняття № ________

Дата

Група

   
   
   

  Предмет: Інформаційні системи і технологія обліку

 Тема заняття: Комп’ютерні системи бухгалтерського обліку на базі Microsoft Office

Вид заняття: Лекція

 Мета заняття:

 Навчальна: Розкрити поняття інформація, інформаційні технології, інформаційні системи.

 Виховна: Виховувати працелюбність.

 Забезпечення заняття:

 План заняття

Роздатковий матеріал (практичні роботи)

 Наочні посібники: ПЕОМ

 Роздатковий матеріал: Практичне завдання.

 Технічні засоби навчання: Комп’ютерний клас.

 Навчальні місця: Комп’ютери „Celeron 433”

 Література:
1.„12 уроків з 1С: Бухгалтерії” – О.Дубій - Львів-2002.- 232с.

 2.Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка. – навчальний посібник. - Київ 2001.- 318с.

 3.Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології - навчальний посібник за редакцією доктора економічних наук професора О.І.Пушкаря. – Київ - 2001.- 694с.

 4.Тхір І.Л., Калушка В.П., Юзьків А.В. Посібник користувача за редакцією доктора економічних наук професора О.І.Пушкаря.-Київ-2001.- 718с.

 Зміст заняття

№ елементу

Елементи заняття, навчальні питання, форми і методи навчання

Доповнення, зміни, зауваження

1

2

3

1

Організація групи.

 

2

Вивчення нового матеріалу

 

3

Закріплення знань

 

4

Підсумок заняття

 

 Викладач _______________________

ВСП Агротехнічний коледж УНУС

Навчально-методична карта (план) заняття № ________

Дата

Група

   
   
   

 Предмет: Інформаційні системи і технологія обліку

Тема заняття: Загальна характеристика комп’ютерної системи 1С:Підприємство

Вид заняття: Лекція

Мета заняття:

Навчальна: Розкрити поняття інформація, інформаційні технології, інформаційні системи.

 Виховна: Виховувати працелюбність.

Забезпечення заняття:

План заняття

Роздатковий матеріал (практичні роботи)

Наочні посібники: ПЕОМ

Роздатковий матеріал: Практичне завдання.

Технічні засоби навчання: Комп’ютерний клас

Навчальні місця: Комп’ютери „Celeron 433”

Література:
1.„12 уроків з 1С: Бухгалтерії” – О.Дубій - Львів-2002.- 232с.

2.Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка. – навчальний посібник. - Київ 2001.- 318с.

3.Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології - навчальний посібник за редакцією доктора економічних наук професора О.І.Пушкаря. – Київ - 2001.- 694с.

 4.Тхір І.Л., Калушка В.П., Юзьків А.В. Посібник користувача за редакцією доктора економічних наук професора О.І.Пушкаря.-Київ-2001.- 718с.

 Зміст заняття

№ елементу

Елементи заняття, навчальні питання, форми і методи навчання

Доповнення, зміни, зауваження

1

2

3

1

Організація групи.

 

2

Вивчення нового матеріалу

 

3

Закріплення знань

 

4

Підсумок заняття

 

 Викладач _______________________


ВСП Агротехнічний коледж УНУС

 Навчально-методична карта (план) заняття № ________

Дата

Група

   
   
   

 Предмет: Інформаційні системи і технологія обліку

Тема заняття: Створення електронних бланків документів та робота з ними

 Вид заняття: Практичне заняття.

 Мета заняття:

 Навчальна: навчитись створювати та редагувати документи та шаблони документів.

 Виховна: Виховувати працелюбність.

 Забезпечення заняття:

 План заняття

 Роздатковий матеріал (практичні роботи)

 Наочні посібники: ПЕОМ

 Роздатковий матеріал: Практичне завдання.

 Технічні засоби навчання: Комп’ютерний клас.

 Навчальні місця: Комп’ютери „Celeron 433”

 Література:
1.„12 уроків з 1С: Бухгалтерії” – О.Дубій - Львів-2002.- 232с.

2.Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка. – навчальний посібник. - Київ 2001.- 318с.

3.Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології - навчальний посібник за редакцією доктора економічних наук професора О.І.Пушкаря. – Київ - 2001.- 694с.

4.Тхір І.Л., Калушка В.П., Юзьків А.В. Посібник користувача за редакцією доктора економічних наук професора О.І.Пушкаря.-Київ-2001.- 718с.

 Зміст заняття

№ елементу

Елементи заняття, навчальні питання, форми і методи навчання

Доповнення, зміни, зауваження

1

2

3

1

Організація групи.

 

2

Перевірка пройденого матеріалу (опитування)

 

3

Повторення матеріалу по темі заняття.

 

4

Виконання практичного завдання.

 

5

Перевірка виконаного завдання.

 

 Викладач _______________________

 

ВСП Агротехнічний коледж УНУС

 Навчально-методична карта (план) заняття № ________

Дата

Група

   
   
   

 Предмет: Інформаційні системи і технологія обліку

 Тема заняття:. Робота з фінансовими функціями програми

 Вид заняття: Практичне заняття

 Мета заняття:

Навчальна: Навчитись обраховувати бухгалтерські дані за допомогою функції Microsoft Excel.

 Виховна: Виховувати працелюбність.

 Забезпечення заняття:

 План заняття

 Роздатковий матеріал (практичні роботи)

 Наочні посібники: ПЕОМ

 Роздатковий матеріал: Практичне завдання.

 Технічні засоби навчання: Комп’ютерний клас.

 Навчальні місця: Комп’ютери „Celeron 433”

 Література:
1.„12 уроків з 1С: Бухгалтерії” – О.Дубій - Львів-2002.- 232с.

 2.Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка. – навчальний посібник. - Київ 2001.- 318с.

 3.Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології - навчальний посібник за редакцією доктора економічних наук професора О.І.Пушкаря. – Київ - 2001.- 694с.

 4.Тхір І.Л., Калушка В.П., Юзьків А.В. Посібник користувача за редакцією доктора економічних наук професора О.І.Пушкаря.-Київ-2001.- 718с.

 Зміст заняття

№ елементу

Елементи заняття, навчальні питання, форми і методи навчання

Доповнення, зміни, зауваження

1

2

3

1

Організація групи.

 

2

Перевірка пройденого матеріалу (опитування)

 

3

Повторення матеріалу по темі заняття.

 

4

Виконання практичного завдання.

 

5

Перевірка виконаного завдання.

 

 Викладач _______________________

 

ВСП Агротехнічний коледж УНУС

 Навчально-методична карта (план) заняття № ________

Дата

Група

   
   
   

 Предмет: Інформаційні системи і технологія обліку

 Тема заняття: Створення бази даних, запитів, форм, звітів за допомогою програми Microsoft Access

Вид заняття: Практичне заняття

Мета заняття:

 Навчальна: Навчитись створювати та працювати з базами даних програми Microsoft Excel.

 Виховна: Виховувати працелюбність.

 Забезпечення заняття:

 План заняття

 Роздатковий матеріал (практичні роботи)

 Наочні посібники: ПЕОМ

 Роздатковий матеріал: Практичне завдання.

 Технічні засоби навчання: Комп’ютерний клас.

 Навчальні місця: Комп’ютери „Celeron 433”

 Література:
1.„12 уроків з 1С: Бухгалтерії” – О.Дубій - Львів-2002.- 232с.

 2.Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка. – навчальний посібник. - Київ 2001.- 318с.

 3.Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології - навчальний посібник за редакцією доктора економічних наук професора О.І.Пушкаря. – Київ - 2001.- 694с.

4.Тхір І.Л., Калушка В.П., Юзьків А.В. Посібник користувача за редакцією доктора економічних наук професора О.І.Пушкаря.-Київ-2001.- 718с.

 Зміст заняття

№ елементу

Елементи заняття, навчальні питання, форми і методи навчання

Доповнення, зміни, зауваження

1

2

3

1

Організація групи.

 

2

Перевірка пройденого матеріалу (опитування)

 

3

Повторення матеріалу по темі заняття.

 

4

Виконання практичного завдання.

 

5

Перевірка виконаного завдання.

 

 Викладач _______________________

 ВСП Агротехнічний коледж УНУС

 Навчально-методична карта (план) заняття № ________

Дата

Група

   
   
   

 Предмет: Інформаційні системи і технологія обліку

 Тема заняття: Запуск та робота в програмі 1С:Підприємство

 Вид заняття: Практичне завдання

 Мета заняття:

Навчальна: Навчитись створювати бази даних за допомогою програми Microsoft Access.

 Виховна: Виховувати працелюбність.

 Забезпечення заняття:

 План заняття

 Роздатковий матеріал (практичні роботи)

 Наочні посібники: ПЕОМ

 Роздатковий матеріал: Практичне завдання.

 Технічні засоби навчання: Комп’ютерний клас.

 Навчальні місця: Комп’ютери „Celeron 433”

 Література:
1.„12 уроків з 1С: Бухгалтерії” – О.Дубій - Львів-2002.- 232с.

2.Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка. – навчальний посібник. - Київ 2001.- 318с.

3.Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології - навчальний посібник за редакцією доктора економічних наук професора О.І.Пушкаря. – Київ - 2001.- 694с.

 4.Тхір І.Л., Калушка В.П., Юзьків А.В. Посібник користувача за редакцією доктора економічних наук професора О.І.Пушкаря.-Київ-2001.- 718с.

 Зміст заняття

№ елементу

Елементи заняття, навчальні питання, форми і методи навчання

Доповнення, зміни, зауваження

1

2

3

1

Організація групи.

 

2

Вивчення нового матеріалу

 

3

Закріплення знань

 

4

Підсумок заняття

 

 Викладач _______________________

ВСП Агротехнічний коледж УНУС

 Навчально-методична карта (план) заняття № ________

Дата

Група

   
   
   

 Предмет: Інформаційні системи і технологія обліку

 Тема заняття:. Формування звітності в програмі 1С:Підприємство

 Вид заняття: Практичне заняття

 Мета заняття:

 Навчальна: Навчитись працювати з програмою 1С:Бухгалтерія

 Виховна: Виховувати працелюбність.

 Забезпечення заняття:

 План заняття

 Роздатковий матеріал (практичні роботи)

 Наочні посібники: ПЕОМ

 Роздатковий матеріал: Практичне завдання.

 Технічні засоби навчання: Комп’ютерний клас.

 Навчальні місця: Комп’ютери „Celeron 433”

 Література:
1.„12 уроків з 1С: Бухгалтерії” – О.Дубій - Львів-2002.- 232с.

 2.Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка. – навчальний посібник. - Київ 2001.- 318с.

 3.Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології - навчальний посібник за редакцією доктора економічних наук професора О.І.Пушкаря. – Київ - 2001.- 694с.

4.Тхір І.Л., Калушка В.П., Юзьків А.В. Посібник користувача за редакцією доктора економічних наук професора О.І.Пушкаря.-Київ-2001.- 718с.

 Зміст заняття

№ елементу

Елементи заняття, навчальні питання, форми і методи навчання

Доповнення, зміни, зауваження

1

2

3

1

Організація групи.

 

2

Перевірка пройденого матеріалу (опитування)

 

3

Повторення матеріалу по темі заняття.

 

4

Виконання практичного завдання.

 

5

Перевірка виконаного завдання.

 

 Викладач _______________________

 

ВСП Агротехнічний коледж УНУС

 Навчально-методична карта (план) заняття № ________

Дата

Група

   
   
   

   Предмет: Інформаційні системи і технологія обліку

 Тема заняття: Залікове заняття.

 Вид заняття: Практичне заняття

 Мета заняття:

Навчальна: Перевірити рівень засвоєння знань.

 Виховна: Виховувати працелюбність.

 Забезпечення заняття:

 План заняття

 Роздатковий матеріал (практичні роботи)

 Наочні посібники: ПЕОМ

 Роздатковий матеріал: Практичне завдання.

 Технічні засоби навчання: Комп’ютерний клас.

 Навчальні місця: Комп’ютери „Celeron 433”

 Література:
1.„12 уроків з 1С: Бухгалтерії” – О.Дубій - Львів-2002.- 232с.

 2.Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка. – навчальний посібник. - Київ 2001.- 318с.

 3.Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології - навчальний посібник за редакцією доктора економічних наук професора О.І.Пушкаря. – Київ - 2001.- 694с.

 4.Тхір І.Л., Калушка В.П., Юзьків А.В. Посібник користувача за редакцією доктора економічних наук професора О.І.Пушкаря.-Київ-2001.- 718с.

 Зміст заняття

№ елементу

Елементи заняття, навчальні питання, форми і методи навчання

Доповнення, зміни, зауваження

1

2

3

1

Організація групи.

 

2

Виконання тестових завдань.

 

3

Перевірка виконаного завдання.

 

 Викладач _______________________