foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
111 111 11
info-system@ukr.net

Авторизація користувача

При реєстрації в стрічці Ім'я обов'язково ввести Прізвище, Ім'я та групу. Наприклад: Іванов Павло М23

Тести з дисципліни

«Інформаційні системи та технології обліку»

1.Для відкриття документу Введення в експлуатацію в програмі 1С:Підприємство необхідно

- меню документи – введення в експлуатацію;

- меню документи – інші – введення в експлуатацію;

- меню документи – необігові активи та МШП – введення в експлуатацію;

- меню документи – складські – введення в експлуатацію

2.Як відкрити документ Авансовий звіт в програмі 1С:Підприємство

- документи – інші – авансовий звіт;

- документи – авансовий звіт;

- документи – звіти;

- журнали – авансовий звіт.

3.Який документ в програмі 1С:Підприємство використовується для виконання таких бухгалтерських операцій: закриття рахунків обліку витрат за елементами, закриття рахунку загально виробничих витрат, закриття всіх рахунків обліку прибутків і видатків

- звіти

- фінансові результати;

- касова книга;

- такого документу немає.

4.Для відображення в бухгалтерському обліку руху коштів на рахунках банків, які відкриті для організації – користувача, призначено

документ

- банківська виписка;

- прибуткова накладна;

- платіжне доручення;

- прибутковий касовий ордер.

5. Дані про залишки коштів на початок, обіг за період і залишки на кінець періоду звітності за всіма банківськими рахунками надає стандартний звіт програми 1С:Підприємство

- книга прибутків та видатків;

- розширений аналіз субконто;

- обігово-сальдова відомість;

- діаграма.

6. Документ, що застосовується при оформленні операцій надходження грошей у касу в програмі 1С:Підприємство

- видатковий касовий ордер;

- прибутковий касовий ордер;

- банківська виписка;

- прибуткова накладна.

7. Операції з надходження в організацію ТМЦ відображаються в обліку за допомогою документу

- витрати на придбання;

- прибутковий касовий ордер;

- прибуткова накладна;

- рахунок-фактура.

8. Операції роздрібного продажу ТМЦ у типовій конфігурації компоненти відображаються в документі

- роздрібна накладна;

- рахунок – фактура;

- рахунок вхідний;

- видаткова накладна.

9. До якого типу звітів належить Довідка про суми виплат доходів і утримань з них податків фізичних осіб (форма 8ДР).

- стандартні звіти;

- оперативні звіти;

- регламентовані звіти;

- фінансові звіти.

10. Універсальна комп'ютерна система, яка призначена для автоматизації діяльності підприємства різних видів і форм в галузі економіки

-   1С:Підприємство;

- Microsoft Word;

-   Microsoft PowerPoint;

-   Fine Reader.

1- Константи, довідники, перерахування, документи, журнали, звіти в програмі 1С:Підприємство це

- категорії програми;

- базові об'єкти програми;

- компоненти програми;

- довідники програми.

1- За допомогою чого здійснюється введення в систему 1С:Підприємство інформація про здійснювані на об'єкті господарські операції

- констант;

- плану рахунків;

- перерахувань;

- документів.

1- Довідникові дані системи, що змінюються зрідка називаються

- константами;

- документами;

- журналами;

- звітами.

1- Що відіграє роль сховищ оперативної інформації в системі 1С:Підприємство та використовується при розв’язуванні задач

- журнали;

- звіти;

- документи;

- перерахування.

15. Програма на вмонтованій мові об'єктно –орієнтовній мові системи 1С:Підприємтсов називається

модулем;

документом;

макросом;

інтерфейсом.

16. Допоміжний зовнішній засіб, за допомогою якого здійснюється настроювання програмних модулів, створених в режимі конфігурування називається

конфігуратор;

1С:Підприємство;

наладчик;

монітор.

17. Сукупність синтетичних рахунків, призначених для групування інформації про фінансово-господарської діяльності підприємства називається

- конфігуратором;

- наладчиком;

- планом рахунків;

- довідником.

18. Набір значень, які використовуються для ведення аналітичного обліку за певним бухгалтерським рахунком називається

- довідник;

- документ;

- субконто;

- операція.

19. Господарська дія, яка спроможна викликати зміну стану засобів підприємства називається

- довідник;

- операція;

-звіт;

-константа.

20. Яка спеціалізація програми 1С: Предприятие

програма дозволяє ведення обліку на промислових підприємствах та торгівельних підприємствах;

програма дозволяє організувати ведення обліку, як на промислових підприємствах, так і в організаціях, що працюють на державному бюджеті;

програма дозволяє організувати ведення обліку на підприємствах торгівлі, промислових підприємствах та банках;

програма за рахунок своєї універсальності може бути використана для ведення всіх розділів обліку на підприємствах будь – якого типу.

2- Які дії може вносити користувач по відношенню до типової конфігурації, що постачається разом з програмою 1С:Предприятие

має право вносити будь-які зміни, що стосуються нововведень в бухгалтерському обліку України;

не має права вносити змін в конфігурацію, оскільки вона захищена авторським правом розробника;

має право змінити лише налаштування плану рахунку;

має право використовувати її як зразок, щоб паралельно розробити свою конфігурацію.

2- Чи може на одному комп'ютері використовуватись програма «1С:Бухгалтерия» одночасно в режимі «Конфігуратор» та «1С:Предприятие»

можуть, якщо спочатку запустити програму в режимі «Конфігуратора», а потім в режимі «1С:Предприятие»;

можуть, якщо спочатку запустити програму в режимі «1С:Предприятие», а потім в режимі «Конфігуратора»;

можуть незалежно від послідовності їх запуску;

не можуть.

2- В комплект програми 1С:Бухгалтерия» входить демонстраційна інформаційна версія. Для яких цілей вона призначена?

використовується для організації ведення обліку після попереднього видалення із неї всієї інформації;

використовується для навчання, при освоєнні програми;

використовується для введення додаткової бази даних;

використовується для накопичення інформації, що слід демонструвати керівництву підприємства чи зовнішнім користувачам.

2- Якщо необхідно запустити програму для ведення бухгалтерського обліку, який режим повинен бути вибраний в полі «В режимі» вікна запуску програми?

1С:Предприятие;

Конфігуратор;

Монітор;

Отладчик.

25. Чи можна на одному комп'ютері встановлювати декілька варіантів настройки програми «1С:Предприятие» (декілька конфігурацій)?

неможна ні при яких умовах;

можна без обмежень;

можна не більше двох;

можна не більше п'яти.

26. Який із перечислених способів виходу із програми є найбільш правильним?

- вимкнути комп'ютер з електричної мережі;

- натиснути комбінацію клавіш Alt + Crtl + Del;

- натиснути клавішу Reset на системному блоці;

- натиснути на системний значок у вигляді хрестика в правому верхньому кутку робочого вікна.

27. Для яких цілей призначений об'єкт програми «Документ»?

- виключно для введення вхідної інформації;

- лише для формування друкованих форм первинних документів;

- лише для друку бланків первинних документів;

- для введення вхідної інформації, на основі якої, в залежності від налаштування документа, автоматично формуються операції, бухгалтерські проведення, друковані форми документів.

28. Для яких цілей слугує Журнал документів?

- для відображення списку документів, введених в систему ;

- для введення нових документів;

- для звернення до раніше введених документів;

- для всіх вище перекислених цілей.

29. З якою метою використовують «Типові операції»?

- для підготовки шаблонів, призначених для автоматизації процесу введення проведень господарських операцій, що часто повторюються;

- для вставки в документ типових елементів: заголовок, реквізитів організації, формул розрахунку.

- для вставки шаблонів з типовими фрагментами в тексти звітів;

- для створення та ведення журналів, призначених для групування операцій одного типу.

30. Для яких цілей призначений механізм «Коректні проведення»?

- для автоматичного контролю коректності кореспондуючих рахунків;

- для автоматичного контролю коректності сум та кореспонденції проведень4

- для тимчасового блокування програми у випадку неправильних дій користувача;

- для контролювання правильності заповнення операцій з погляду методології ведення бухгалтерського обліку.

3- Що таке режим конфігурування?

- режим налаштування програми під реальну технічну конфігурацію комп'ютера;

- режим налаштування програми на технічні особливості роботи в середовищі локальної мережі;

- режим налаштування та розвитку функціонального наповнення бухгалтерської програми;

- режим узгодження роботи бухгалтерської програми з іншими додатками Windows.

3- Чи можна змінювати код елемента довідника?

- можна в режимі конфігурування;

- можна в режимі ведення бухгалтерського обліку;

- неможна ні при яких умовах;

- можна в режимі Отладчика.

3- До чого приведе спроба помітити об’єкт на видалення, який вже був помічений на видалення?

- до фізичного видалення об'єкта;

- нічого не зміниться, об'єкт залишиться поміченим на видалення, як і раніше;

- об'єкт буде двічі помічений як видалений;

- зніме помітку на видалення.

3- Чи можна відновити документ, помічений користувачем на видалення ?

- не можна;

- можна безпосередньо в режимі ведення бухгалтерського обліку;

- можна лише в режимі конфігурування;

- можна, але тільки при виконанні операції контролю посилання цілісності.

35. Чи можна на одному рахунку ( субрахунку) встановлювати більше одного субконто?

- не можна;

- можна;

- можна в межах заданих при веденні бухгалтерського обліку;

- можна, не більше максимального обмеження, встановленого програмою.

36. Які із перечислених пар атрибутів плану рахунків не можуть бути одночасно встановлені для одного рахунку?

- субконто та валютний;

- валютний та за балансовий;

- субконто та кількісний;

- допускаються всі вище перераховані поєднання атрибутів рахунків, якщо це не протиречить налаштуванням конфігурації.

37. На якому етапі облікової роботи допускається введення інформації в довідники?

- тільки попередньо, до початку введення операцій, проведень, документів, що використовують інформацію довідників;

- безпосередньо під час введення операцій, проведень, документів, що використовують інформацію цих довідників;

- як до введення, так і під час введення операції, проведень, документів;

- довідники, обов'язково повинні заповнюватись попередньо, крім тих випадків, коли вони використовуються документами, спеціально призначеними для ведення інформації в довідники.

38. Чи можна в довіднику Валюти в якості одної з валют включити українські гривні?

- можна, якщо українські гривні не є базовою валютою обліку;

- неможна ні при яких умовах;

- можна без будь-яких обмежень;

- можна, тільки при умові, що українські гривні є базовою валютою обліку.

39. Чи може один і той самий документ одночасно фіксуватись в декількох журналах документів?

- не може, так як один журнал строго відповідає одному типу документів;

- може, але не більше ніж у двох журналах документів: основному та повному;

- може в необмеженому числі журналів, що визначаються конфігурацією системи;

- може в обмеженому числі журналів, заданих користувачем при налаштуванні параметрів програми в режимі «Сервіс».

40.З якою метою використовується режим «Введення на підставі»

- для автоматичного введення проведень в журнал на основі раніше введеного документу;

- для введення нового документу шляхом копіювання інформації з документа іншого виду;

- для автоматичного введення нового документу на основі раніше створеного документу іншого виду;

- для автоматичного перенесення в новий документ реквізитів підприємства.

4- Що означає перекреслене навхрест піктограма , що виводиться в крайньому лівому стовпці журналу операцій?

- операція помічена на видалення;

- операція не містить проведень;

- проводки операції видалені;

- проводки операції виключені.

4- Чи може дата операції, що вводиться користувачем вручну, відрізнятись від встановленої робочої дати?

- може лише в тому випадку, якщо робоча дата відповідає вихідному дню;

- може, якщо робоча дата була змінена користувачем вручну;

- може, без всяких обмежень;

- не може ні в якому випадку.

4- Чи можна при введенні операції видалити з неї невірно введену проводку?

- можна лише помітити на видалення;

- можна тільки видалити;

- можна помітити на видалення та видалити;

- не можна.

4- Кожний рахунок ( субрахунок) у вікні плану рахунків на початку стрічки має піктограму ( у вигляді знака «Т»). Який колір даної піктограми свідчить про те, що проведення можна виконувати тільки по субрахунках даного рахунку?

- червоний;

- жовтий;

- зелений;

- колір піктограми не несе такої інформації.

45. В якому режимі роботи визначаються властивості рахунків в плані рахунків?

- виключно на етапі конфігуруванні;

- виключно на етапі ведення бухгалтерського обліку;

- як на етапі конфігуруванні, так і на етапі ведення бухгалтерського обліку;

- не може змінюватись користувачем ні на якому етапі.

46. Про що свідчить повідомлення на екрані «Код не унікальний», виведене програмою при введені нового елемента в довіднику?

- код користувача не дає прав доступу для введення нового елемента;

- в довіднику є елемент із таким самим кодом;

- в довіднику відсутній елемент з таким самим кодом;

- в системі є довідник з таким самим кодом елементу.

47. Які дії повинен виконати користувач при виведенні на екран повідомлення «Код не унікальний».

- встановити для користувача права доступу до довідника, що дозволяє введення нових елементів;

- поміняти код елемента;

- поміняти назву елемента;

- не виконувати ніяких дій.

48. За допомогою яких клавіш можна викликати вікно пошуку в програмі 1С:Бухгалтерія?

- Ctrl + F5;

- Ctrl + Shift;

- Shift + F3;

- Shift +F5.

49. Яка з перекислених дій дозволить отримати довідку про призначення та властивості конкретного об'єкту типової конфігурації?

- натиснути клавішу F1;

- вибрати пункт «Опис» в меню «Допомога» головного меню;

- натиснути комбінацію клавіш Shift +F1;

- в програмі не передбачена видача довідок по роботі з об’єктами типової конфігурації.

50. Що необхідно зробити для отримання короткої підказки по конкретному полю діалогової форми введення документа чи елемента довідника?

- помістити курсор миші над потрібним полем та чекати появи підказки;

- помітити поле та натиснути клавішу F1;

- помітити поле та натиснути комбінацію клавіш Ctrl+F1;

- така можливість в програмі не передбачена.

5- Яка інформація відображається у звіті «Обігово-сальдова відомість»?

- містить для кожного рахунку інформацію про залишки на початок і кінець періоду та обіги за дебетом і кредитом упродовж цього періоду;

- містить для кожного рахунку дані про рух грошових коштів на певному рахунку;

- містить інформацію по субрахунках;

- містить інформацію про залишки на рахунках.

5- Чи можна сформувати друковану форму Обігово-сальдової відомості?

- не можна ні при яких обставинах;

- можна в будь-якому випадку;

- можна в тому випадку, якщо показники звіту були відредаговані;

- можна в тому випадку, якщо показники звіту не були відредаговані.

5- Для нарахування основної зарплати, розрахунку утримань, нарахувань використовується документ

- табель наряд;

- нарахування заробітної плати;

- обліковий лист;

- нарахування працівнику .

5- Для реєстрації виплат внесених залишків, авансу та зарплати застосовується документ

- видатковий касовий ордер;

- виплата заробітної плати;

- нарахування заробітної плати;

- обліковий лист.

55. До якого виду звітності належить обігово-сальдова відомість

- податкова звітність;

- фінансова звітність;

- статистична звітність;

- стандартна звітність.

56. Для зберігання списку ТМЦ призначений довідник

- необігові активи;

- номенклатура;

- контрагенти;

- співробітники.

57. В якому довіднику буде зберігатись список об'єктів основних засобів

- необігові активи;

- номенклатура;

- контрагенти;

- співробітники.

58. В якому довіднику буде створюватись список складів та матеріально-відповідальних осіб

- необігові активи;

- номенклатура;

- місця зберігання;

- співробітники.

59. Каса та поточний рахунок – це елементи довідника

- партії

- грошові рахунки;

- рахунки нашої фірми;

- контрагенти.

60. Елементи якого довідника використовуються при формуванні документі та для ведення аналітичного обліку за рахунками 37.2, 37.7.3, 66

- грошові рахунки;

- рахунки нашої фірми;

- співробітники;

- контрагенти.

6- Елементи якого довідника використовуються при формуванні документів та для ведення аналітичного обліку за рахунком 21

- контрагенти;

- види затрат;

- необігові активи;

- тварини.

6- В яких довідниках формується планова собівартість продукції

- тварини;

- необігові активи;

- склад продукції;

- номенклатура.

6- Для введення початкових залишків по паливу, МШП використовується документ

- залишки ОЗ;

- залишки ТМЦ;

- залишки тварин;

- залишки взаєморозрахунків.

6- Для введення початкових залишків по молодняку ВРХ використовується документ

- залишки ОЗ;

- залишки ТМЦ;

- залишки тварин;

- залишки взаєморозрахунків.

65. Новий прибутковий касовий ордер можна створити командою

- меню Документи – Каса;

- меню Документи – Банк – Банківська виписка;

- меню Журнали – Каса – Касова книга;

- меню Журнали – Банк.

66. Звіт, який будується на підставі проводок по дебету і кредиту рахунка 30, сформованих документами або введених вручну

- виписка банку;

- касова книга;

- журнал операцій;

- журнал проводок.

67. Як сформувати Касову книгу

- повний журнал – касова книга;

- журнал каса – касова книга;

- журнал банк – касова книга;

- журнал проводок.

68. В якому журналі будуть зареєстровані тільки прибуткові та видаткові касові документи

- повний журнал;

- журнал банк;

- журнал каса;

- журнал проводок.

69. Для виписки платіжного доручення передбачено документ

- вимога – доручення;

- банківська виписка;

- платіжне доручення;

- рахунок вхідний.

70. Якою командою можна відкрити платіжне доручення

- журнали – банк – нова стрічка;

- журнали – каса – нова стрічка;

- журнал операцій – нова стрічка;

- журнал проводок – нова стрічка.

7- Які з вказаних документів формують проводку по рахунку 311

- вимога - доручення;

- банківська виписка;

- платіжне доручення;

- заява на акредитив.

7- В якому довіднику міститься інформація про всіх постачальників, покупців

- співробітники;

- контрагенти;

- номенклатура;

- види діяльності.

7- Яким документом можна оформити розрахунки з підзвітними особами і операції з придбання запасів за рахунок підзвітних сум

- прибуткова накладна;

- прибутковий касовий ордер;

- видатковий касовий ордер;

- авансовий звіт.

7- Яким документом можна відобразити передачу продукції від однієї матеріально-відповідальної особи до іншої

- списання ТМЦ;

- видаткова накладна;

- переміщення;

- прибуткова накладна.

75. Список матеріально-відповідальних осіб формується на базі довідника

- номенклатура;

- місця зберігання;

- контрагенти;

- ТМЦ.

76. Який потрібно обрати вид не обігового активу при формуванні картки елемента вантажний автомобіль

- основні засоби;

- інші матеріальні необігові активи;

- нематеріальні активи;

- ТМЦ.

77. У якому полі картки елемента не обігового активу потрібно зазначити метод нарахування амортизації

- вид затрат;

- нарахувати знос в податковому обліку;

- метод розрахунку зносу;

- амортизація.

78. Що у полі «Що одержуємо» документа прибуткова накладна потрібно зазначити при придбанні комбайна

- запаси;

- транспорт;

- послуги;

- ОЗ, НМА, інші необоротні активи.

79. Облік розрахунків з оплати праці ведеться на рахунку

-   652

-   661

- 641

-   231

80. В яку із вказаних груп внесена підгрупа Продукція

- виробничі запаси;

- будівельні матеріали;

- добрива;

- паливо.

8- Яку потрібно натиснути кнопку, щоб в групу Автомобілі внести автомобіль Камаз

- нова стрічка;

- нова група;

- помітити на видалення;

                                       - переглянути елемент.

8- Які із вказаних документів є проведені

- договір;

- рахунок вхідний;

- платіжне доручення;

- прибутковий касовий ордер.

8- Які із вказаних документів не проведені

- договір;

- рахунок вхідний;

- платіжне доручення;

- прибутковий касовий ордер.

8- Який із вказаних документів помічено на видалення

- договір;

- рахунок вхідний;

- платіжне доручення;

- прибутковий касовий ордер.

85. У вікні документа Банківська виписка є кнопка ?, яке її призначення

- провести документ;

- закрити документ;

- роздрукувати документ;

- переглянути залишки та обороти по рахунку.

86. Засіб програми 1С:Бухгалтерія, що допомагає користувачу виконати установку різних параметрів конфігурації, заповнити основні константи та довідники, необхідні для роботи

- путівник по конфігурації;

- помічник заповнення констант;

- путівник;

- помічник користувача.

87. Що означає дане проведення

- невірна операція;

- перераховано гроші в касу;

- здано гроші до банку;

- видано гроші з банку.

88. Відмітьте шлях за допомогою якого можна переглянути дату прийняття на роботу співробітника

- меню довідники – співробітники – вкладка загальні;

- меню довідники – співробітники – вкладка робота;

- меню довідники – співробітники – вкладка кадри;

- меню довідники – співробітники – вкладка дата прийняття.

89. Відмітьте шлях за допомогою якого можна переглянути яку посаду обіймає працівник

- меню довідники – співробітники – вкладка посади;

- меню довідники – співробітники – вкладка робота;

- меню довідники – співробітники – вкладка кадри;

- меню довідники – співробітники – загальні.

90.Для введення в програму даних про угоди, укладені організацією з контрагентами використовують документ

- рахунок-фактура;

- договір;

- рахунок – вхідний;

- замовлення.

9- Документ, що призначений для документального оформлення попередньої домовленості про продаж товару або продукції клієнтам

- рахунок-фактура;

- прибуткова накладна;

- банківська виписка;

- роздрібна накладна.

9- Документ, що призначений для зміни облікової вартості або торговельної націнки товарно-матеріальних цінностей

- повернення;

- акт інвентаризації;

- переоцінка ТМЦ;

- списання ТМЦ.

9- Довідник, в якому міститься список послуг сторонніх організацій, що їх надає ваша організація

- послуги;

- номенклатура;

- необігові активи;

- контрагенти.

9- Для роботи з документами, що стосуються виробництва використовують журнал

- продаж;

- касова книга;

- книга придбань;

- виробництво.

95. Господарські операції, пов'язані зі списанням матеріалів на виробництво, оприбуткуванням продукції, розрахунком її собівартості та відпускної ціни, відображають в обліку за допомогою документу

- калькуляція;

- податкова накладна;

- банківська виписка;

- рахунок – фактура.

96. За допомогою якого документу реєструють продаж та виписують документи покупцям

- договір;

- податкова накладна;

- введення в експлуатацію;

- калькуляція.

97. Документ, що призначається для реєстрації первинних документів, які є підставою для внесення записів до книги придбання

- книга продажу;

- книга придбання;

- запис в книгу придбання;

- прибуткова накладна.

98. Документ, що призначений для відображення в обліку купівлі валюти на УМВБ

- купівля валюти;

- продаж валюти;

- переоцінка валюти;

- програма не має в своєму наборі такого документу.

99. Документ внаслідок проведення якого буде визначено кінцевий результат діяльності підприємства

- стандартний звіт;

- регламентований звіт;

- фінансовий звіт;

- фінансові результати.

100. Для швидкого введення інформації використовується механізм

- коректних проведень;

- автоматичних введень;

- типових операцій;

- машинних операцій.

10- В якому журналі відображаються введені первинні документи

- журнал проведень;

- журнал звітів;

- журнал надходжень документів;

- журнал операцій.

10- Що означає системна кнопка ЗАПОВНИТИ в документі Нарахування заробітної плати програми 1С:Підприємство

- заповнити документ даними, які містяться в системі;

- заповнити документ елементами обліку;

- заповнити документ даними за допомогою клавіатури;

4 заповнити документ даними, що будуть виводитись на друк.

10- Компоненти системи 1С:Підприємство в яких згруповано за окремими видами первинні документи

- звіти;

- документи;

- журнали документів;

- повний журнал.

10- Звіти, що призначені для поточного аналізу стану об'єктів обліку підприємства, таких, як контрагенти, номенклатура виробничих запасів і готової продукції називаються

- регламентовані звіти;

- стандартні звіти;

- оперативні звіти;

- спеціалізовані звіти.

105. Звіти, призначені для подання в податкові органи та різноманітні спеціальні фонди

- регламентовані звіти;

- стандартні звіти;

- спеціалізовані звіти;

- оперативні звіти.

106. Звіти, призначені для ведення стандартної бухгалтерської документації, яка використовується для здійснення контролю за рухом виробничих запасів, товарів, коштів та інше.

- регламентовані звіти;

- стандартні звіти;

- оперативні звіти;

- спеціалізовані звіти.

107. Які об'єкти записуються в програмі у вигляді табличної форми з стовпцями: Код, Назва, Значення

- план рахунків;

- константи;

- типові операції;

- коректні проведення.

108. Де містяться дані необхідні для нарахування заробітної плати та відрахувань із співробітників

- довідник контрагенти;

- довідник співробітники;

- довідник контрагенти - вкладка дані по заробітній платі;

- довідник співробітники – вкладка дані по заробітній платі.

109. Як роздрукувати прибутковий касовий ордер

- документ прибутковий касовий ордер – кнопка друк;

- касова книга – кнопка друк;

- журнал каса – кнопка друк;

- такої можливості в програмі немає.

110. В основу інформаційного ресурсу покладено:

-дані та інформація

- інформація та документи

- дані та документи

- дані, інформація, документи

11-Сукупність будь-яких відомостей про навколишнє середовище зафіксоване на носіях даних називається

- інформація

- дані

- інформаційний ресурс

- диски

11-Сукупність корисних відомостей про певну сторону матеріального світу та процеси і явища, що в ньому відбуваються називаються

- даними

- інформацією

- інформаційним ресурсом

- об’єкт

11-Основні властивості інформації

- циклічність, дискретність

- колективність, дискретність

- циклічність, колективність

- дискретність, масовість

11-Нормативність, плановість, обліковість, оперативно-технічність, стати стичність, конструктивність – це є

- функції економічної інформації

- властивості економічної інформації

- критерії економічної інформації

- види економічної інформації

115.Група даних, що характеризує об’єкт з погляду логіки управління та розміщення даних називається

- інформаційна сукупність

- дані

- інформаційний ресурс

- інформація

116.Символ, реквізит, показник, повідомлення, масив, інформаційний потік, інформаційна підсистема є основними складовими

- логічної структури даних

- реквізит - ознаки

- реквізит – основи

- фізичної структури даних

117. Елементарна неподільна одиниця економічної інформації, яка виражає певні властивості об’єкта називається

- даними

- реквізитом

- структурою

- значенням

118. Складовими реквізиту є

- найменування, структура, значення

- найменування, обробка, результат

- структура, обробка, результат

- значення, обробка, результат

119.Властивість реквізиту, що служить для звернення до нього і як правило подається словом або групою слів називається

- структурою

- найменуванням

- значенням

- інформацією

120. Спосіб подання значень реквізиту називається

- структурою

- значенням

- схемою

- алгоритмом

12- Послідовність розміщення символів в реквізиті називається

- значенням

- словом

- результатом

- виразом

12- Реквізити, що дають кількісну характеристику явищ виражену у визначених одиницях називають

- основи

- ознаки

- довідкові

- групувальні

12- Реквізити, що дають якісну характеристику об’єкта називають

- ознаки

- основи

- дані

- значення

12- Сукупність логічно пов’язаних реквізитів – ознак та реквізитів – основ називається

- показником

- повідомленням

- даними

- документом

125. Повідомлення це

- впорядкований набір показників

- реквізит, що описує подію

- сукупність логічно пов’язаних реквізитів

- одноразове висвітлення інформації

126. Сукупність інформації достатньої для вироблення судження про конкретний процес, явище або факти називається

- показником

- реквізитом

- повідомленням

- документом

127. Повідомлення зафіксоване на матеріальному носії відповідно до правил та має юридичну силу називається

- звітом

- журналом

- документом

- інформацією

128. Програма Microsoft Word відноситься до

- текстових редакторів

-пакету програм Microsoft Office

- текстових документів

129. Перша версія Word була створена для

-операційної системи DOS

- операційної системи Windows

- операційної системи Uniх

130. В середньому кількість кроків відміни операцій в програмі становить

- 40-50

- 100-120

- 10-20

13- Стиль в текстовому редакторі це

- набір атрибутів форматування символів та абзаців об’єднані однією назвою

- набір певних об’єктів

- набір стандартних символів

13- Операція Формат по образцу дозволяє

- копіювати формат об’єкту на інший без копіювання самого об’єкта

- копіювання стандартних символів та об’єктів

- копіювання з буферу обміну

13- Шаблон це

- бланк документу, який включає параметри сторінки, колонтитули, текст, об’єкти

- містить стандартні записи документу

- певний стиль документу

13- Набір спеціальних динамічних інструкцій (спеціальних символів), що дозволяють розміщувати інформації певного виду в відповідному місці документу називається

- полем

- шаблоном

- стилем

135. Збільшена та окремо відформотована перша буква це:

-буквиця

- матриця

- авто формат

136. Можливість створення художнього тексту дає підпрограма

- WordArt

- Microsoft Graph

-Clip Gallery

137. Для створення багаторівневих формул використовується програма

-Microsoft Equation

- WordArt

- Редактор формул

138.Програма, яка дозволяє автоматично виконувати певні дії та послідовність команд без втручання користувача

- макрос

- модуль

- фрейм

139.Меню програми Word містить

- 9 пунктів

- 8 пунктів

- 7 пунктів

140. Інформація про номер сторінки, розділу міститься в

- рядку стану

- рядку меню

- рядку формул

14- Клавіша Backspace знищує символ

-зліва від курсору

- справа від курсору

- з початку стрічки

14- Команда „Замінити” знаходиться в меню

- Правка

- Вид

- Вставка

14- Коротка замітка для певної частини тексту, яка зберігається як частина документу це

- примітка

- колонтитул

-посилання

14- Для того, щоб створити лише контури літер, потрібно виконати такі дії

-Формат – Шрифт

- Формат - Абзац

- Вставка – Символ

145. Команда „Колонтитули” знаходиться в меню

- вид

- вставка

- формат

146. Короткі пояснення до незрозумілих термінів в тексті документу називаються

- виноски

- правки

- закладки

147. Команда „Колонки” знаходиться в меню

- формат

- вставка

- сервіс

148. Максимальна кількість колонок, яка може бути використана при побудові таблиць

-63

-45

-85

149. Діалогове вікно „Свойства таблицы” містить вкладки

- таблиця, рядок, стовпець, комірка

- таблиця

- рядок, стовпець, комірка

150. Для визначення середнього арифметичного значення використовується команда

- average

- count

- product

15- Діапазон комірок при розв’язанні математичних задач зверху над активною задається службовим словом

- above

-below

- average

15-Добуток значень в комірках виконується за командою

- product

- average

- count

15- Економічна інформація це:

- сукупність відомостей, які відображають стан або визначають напрям змін і розвитку народного господарства.

-. сукупність відомостей про будь-що або будь-кого.

- відомості, які зменшують ступінь невизначеності нашого знання про конкретний об’єкт.

- співвідношення між відомостями та їх одержувачами.

15- Економічна інформація класифікується:

- за належністю до сфери матеріального виробництва.

- за стадіями відтворення та елементами виробничого процесу.

- за належністю до не виробничої сфери.

- за галузями і підгалузями народного господарства згідно з прийнятим групуванням господарства.

155. Що визначається структурою економічної інформації?

- будова.

- інформаційна база даних.

- інформаційна база об’єкта.

- цільове призначення.

156. Елементи логічної структури даних зв’язані між собою у послідовності:

- масив-реквізит-показник-повідомлення.

- реквізит-масив-повідомлення-показник.

- показник-масив-реквізит-повідомлення.

- реквізит-показник-повідомлення-масив.

157. Реквізити ознаки характеризують:

- якісні властивості сутності.

- обставини, за яких відбувався господарських процес.

- кількісні властивості сутності.

- якісні властивості сутності і обставини, за яких відбувався господарських процес.

158. Сутність економічної інформації розкривається через:

- реквізити-основи.

- показник.

- реквізити-ознаки.

- логічну структуру даних.

159. Показник являє собою:

- інформаційну сукупність з максимальним складом реквізитів-основ.

- інформаційну сукупність з максимальним складом реквізитів-ознак.

- інформаційну сукупність з мінімальним складом реквізитів-ознак і реквізита-основи, достатнім для створення документорядка.

- інформаційну сукупність з мінімальним складом реквізитів-ознак, достатнім для створення документорядка.

160. Внутрішньою структуризацією масивів даних виділяють такі одиниці інформації:

- символ, атрибут, реквізит, поле.

- поле, агрегат даних, показник, база даних.

- символ, поле, запис, файл, база даних.

- файл, документ, база даних, інформаційна база.

16-Як поділяються усі структури даних за характером взаємозв’язку елементів?

- реляційні, сіткові, ієрархічні.

- складні, дерева, мережі, табличні, гібридні.

- послідовні, рядкові.

- лінійні, нелінійні.

16- Інформаційні процедури поділяються на стадії:

- збору, передачі, обробки, використання.

- прийому, корегування, вибірки, використання.

- збору, обробки, використання.

- пошуку, обробки, збереження.

16- Адекватність інформації, тобто відповідність змісту до образу об’єкта, що відображається, може виявитися у:

- синтаксичній, семантичній, прагматичній формах.

- синтаксичній формі.

- синтаксичній, семантичній формах.

- прагматичній формі.

16- Реквізит це:

- сукупність символів.

- група даних, які характеризують об’єкт.

- логічно неподільний елемент інформації.

- логічно подільний елемент інформації.

165. Яка з наведених нижче груп вміщує тільки реквізити-основи:

- код товару, код відділу, код групи товарів.

- кількість товару, ціна за одиницю товару, сума податку.

- код товару, одиниці виміру, ціна за одиницю товару.

- № документу, дата, назва товару, кількість товару.

166. Яка з наведених нижче груп вміщує тільки реквізити-ознаки:

- код товару, код відділу, код групи товарів.

- кількість товару, ціна за одиницю товару, сума податку.

- код товару, одиниці виміру, ціна за одиницю товару.

- № документу, дата, назва товару, кількість товару.

167. Яка з наведених нижче груп являє собою показник:

- код товару, код відділу, код групи товарів.

- кількість товару, ціна за одиницю товару, сума податку.

- код товару, одиниці виміру, ціна за одиницю товару.

- № документу, дата, назва товару, постачальник.

168. Інформаційні масиви поділяються на:

- документальні, паперові, дискові.

- документальні, вхідні, робочі, вихідні.

- вхідні, робочі, проміжні, вихідні.

- обов’язкові, не обов’язкові, спеціальні, економічні.

170. Що розуміють під класифікацією економічної інформації?

- уніфікацію структурних одиниць інформації.

- ідентифікацію структурних одиниць інформації.

- уніфікацію та ідентифікацію структурних одиниць інформації.

- поділ заданої множини на підмножини відповідно до прийнятих методів.

17- Які методи класифікації використовують на практиці?

- ієрархічний, фасетний, сітковий.

- ієрархічний, фасетний, багатоаспектний.

- комбінований, фасетний, паралельний.

- послідовний, паралельний, комбінований.

17- Для чого призначене кодування економічної інформації?

- для скорочення надлишку й однозначності позначень структурних одиниць інформаційної бази.

- для зручності введення інформації в ЕОМ.

- для зручності обробки інформації на ЕОМ.

- для присвоєння кодових позначок реквізитам, показникам, документам і масивам.

17- В управлінських автоматизованих системах використовуються таки види кодування:

- двійковий, десятковий, шістнадцятирічний.

- послідовний, паралельний, комбінований.

- по символьний, семантичний, завадозахісний, кодування графічної інформації.

- порядковий, серійний, серійно-порядковий, позиційний.

17- Структура коду це:

- порядок розміщення чисел у кодовому позначенні.

- порядок розміщення знаків у кодовому позначенні.

- порядок розміщення тексту у кодовому позначенні.

- спосіб опису об’єктів кодування.

175. Недоліком порядкової системи кодування є:

- проста побудова коду.

- неможливість змінити структуру шифру.

- простота кодування.

- порушення в системі кодування при появі нового об’єкту.

176. Перевагою серійно-порядкової системи кодування є:

- проста побудова коду і наявність резерву вільних місць.

- можливість сортування і групування інформації за будь-якою ознакою.

- простота кодування.

- код не несе інформації, окрім порядкового номера реєстрації.

177. Для котрої із систем кодування можна віднести вислів: „Код, в цієї системі кодування, не несе інформації, окрім порядкового номера реєстрації”

- десяткової системи кодування.

- порядкової системи кодування.

- серійно-порядкової системи кодування.

- комбінованої системи кодування.

178. За числом символів коди можуть бути:

- однозначними, двохзначними,

тризначними.

- простими і складними, комбінованими.

- однозначними, простими і складними.

- однозначними та багатозначними.

179. Простий код відображає:

- тільки текстові ознаки.

- тільки числові ознаки.

- одну номенклатуру ознаки.

- не більше двох ознак.

180. Складний код відображає:

- дві і більше ознаки номенклатур.

- не більше двох ознак.

- одну номенклатуру ознаки.

- тільки текстові ознаки.

18- В інформаційних технологіях використовують:

- 3 групи кодів.

- 4 групи кодів.

- 5 груп кодів.

- 6 груп кодів.

18- В інформаційних технологіях використовують такі групи кодів:

- коди представлення чисел, коди обробки даних, машинні коди, захисні коди, коди бухгалтерських номенклатур, коди економічних номенклатур.

- коди представлення чисел, коди представлення тексту, коди представлення графічних об’єктів.

- коди обробки даних, коди захисту даних, коди запису даних, коди збереження даних.

- коди представлення чисел, коди обробки даних, спеціальні коди, захисні коди, коди економічних номенклатур.

18- Код - це:

- знак або сукупність знаків, для розподілу заданої множини об’єктів на підмножини у відповідності з встановленими ознаками схожості або відмінності цих об’єктів.

- знак або сукупність знаків, прийнятих для позначення класифікаційного групування та об’єкту класифікації.

- це спосіб фіксування, тобто представлення повідомлень.

- це спосіб фіксування, тобто представлення реквізитів.

18- Перше місце при розробці кодів надається:

- вибору системи класифікації.

- вибору системи кодування.

- вибору системи класифікації та вибору системи кодування одночасно.

- вибору способу фіксування даних.

185. За рівнем автоматизації процесів управління інформаційні системи

поділяються на:

- інформаційно-розрахункові, інформаційно-довідникові, інформаційно-пояснювальні.

- інформаційно-наукові, інформаційно-методичні, інформаційно-консультативні.

- статистичні, динамічні, комбіновані.

- інформаційно-пошукові, інформаційно-довідникові, інформаційно-консультативні.

186.Інформаційна система становить собою сукупність компонентів:

- функціональних, змістовних, організаційних.

- оперативних, змінних, постійних.

- фізичних, логічних.

- інформаційних, функціональних.

187. За ступенем централізації обробки інформації інформаційні системи поділяються на:

- державні, територіальні, галузеві.

- централізовані, децентралізовані, колективного використання.

- колективні та персональні.

- вхідні та вихідні.

188. За ступенем автоматизації перетворення економічної інформації інформаційні системи поділяються на такі групи:

- ручні, напівмеханізовані, механізовані, автоматизовані та автоматичні.

- немеханізовані, напівмеханізовані та механізовані.

- автоматизовані та автоматичні.

- механізовані, автоматизовані, напівавтоматичні та автоматичні.

189. Постановка задачі автоматизованої системи менеджменту оформляється спеціальним документом, який вміщує такі розділи.

- економічна сутність задачі, інформаційна база задачі, правова база задачі.

- загальна частина, спеціальна частина.

- огляд літератури, характеристика підприємства, алгоритм рішення задачі.

- організаційно-економічна сутність задачі, інформаційна база задачі, алгоритм рішення задачі.

190. Інформаційне забезпечення автоматизованої системи діліться на:

- вхідне, вихідне, проміжне.

- програмне, технічне, лінгвістичне.

- машинне та позамашинне.

- фізичне та логічне

19-Бази даних становлять собою:

- структуровану сукупність даних, які відносяться до якої-небудь предметної сфери

- набір двомірних плоских таблиць, які складаються зі стрічок і стовпчиків.

- пойменовану і структуровану сукупність даних, які відносяться до конкретної предметної сфери.

- множину текстів економічної предметної сфери, яка має нормативний вид і цінність.

19- Між даними існують взаємозв’язки:

- двох видів.

- п’яти видів

- семі видів

- чотирьох видів.

19- Найбільш розповсюджені такі моделі даних:

- ієрархічна, фасетна, комбінована.

- ієрархічна, мережева, реляційна.

- централізована, розподільна, змішана.

- одноаспектна, двохаспектна, трьохаспектна.

19- Реляційна модель даних це:

- орієнтований граф із пойменованими вершинами і дугами.

- набір двомірних плоских таблиць, які складаються зі стрічок і стовпчиків.

- сукупність вузлів і дуг.

- набір інформаційних зв’язків між об’єктами середовища.

195. Для позначення інформаційних масивів використовують:

- трибуквений індекс.

- цифровий індекс.

- одну цифру та два символі.

- двозначний буквений і двозначний цифровий індекс.

196. Основні умовно-постійні масиви включають такі групи масивів:

- облікові, фінансові, грошові.

- вхідні та вихідні.

- паспортні, робочі, проміжні.

- обов’язкові та необов’язкові.

197. При організації інформаційних масивів використовують такі методи:

- багаторівневий та багатоаспектний.

- лінійний та нелінійний.

- багаторівневий, лінійний, списковий.

- списків, послідовний, індексно-послідовний.

198. Вихідна інформація поділяється на:

- зовнішню та внутрішню.

- поточну та оперативну.

- постійну, умовно-постійну та змінну.

- первинну, проміжну, зведену.

199. Для зовнішньої інформації характерна:

- точність, однозначність.

- неточність, суперечливість.

- легкість в обробці стандартними засобами.

- легкість доступу та мала ціна.

200. В теорії реляційних баз даних існують такі позначення нормальних форм:

- 1НФ, 2НФ, НФК, УНФ.

- НФ, НФК, УНФ, НФБК.

- 1НФ, 2НФ, 3НФ, 4НФ, 5НФ, 6НФ.

- 1НФ, 2НФ, 3НФ, НФБК, 4НФ, 5НФ.

20- Основні терміни реляційної моделі даних – це:

- таблиця, кореневий вузол, взаємозв’язок „вихідний - проміжний”.

- відношення, кортеж, поле, домен.

- запис, значення, вершина, дуга.

- функціональна залежність, графічна залежність, логічна залежність.

20- Кількість атрибутів в відношенні називають:

- ключем відношення.

- потужністю відношення.

- ступеню відношення.

- якістю відношення.

20- Кількість кортежів в відношенні називають:

- ключем відношення.

- потужністю відношення.

- ступеню відношення.

- якістю відношення.

20- Кожне відношення характеризується:

- первинним ключем.

- простим ключем.

- складним ключем.

- функціональним ключем.

205. Коректною називають схему бази даних в якій:

- відсутні ключові поля у відношеннях.

- відсутні небажані залежності між доменами відношень.

- відсутні небажані залежності між атрибутами відношень.

- відсутні небажані залежності між кортежами відношень.

206. Функціональні залежності визначають:

- первинний стан бази даних.

- поточний стан бази даних.

- де які варіанти стану бази даних.

- всі можливі варіанти стану бази даних.

207. Первинний ключ відношення може складатися:

- з одного атрибуту або з набору атрибутів.

- з набору кортежів.

- тільки з двох атрибутів.

- з набору атрибутів або з набору кортежів.

208. Однією із властивостей нормальних форм є:

- при переході до наступної нормальної форми властивості попередніх нормальних форм зберігаються.

- при переході до наступної нормальної форми властивості попередніх нормальних форм не зберігаються.

- при переході до наступної нормальної форми властивості попередніх нормальних форм іноді не зберігаються.

- при переході до наступної нормальної форми властивості попередніх нормальних форм зберігаються але не усі.

209. Однією із властивостей нормальних форм є:

- кожна наступна нормальна форма в деякому розумінні погіршує властивості попередньої.

- кожна наступна нормальна форма в деякому розумінні покращує властивості попередньої.

- кожна наступна нормальна форма не впливає на властивості попередньої.

- кожна наступна нормальна форма „вбиває” властивості попередньої.

210. На вході операції „вибірка” (select) використовується:

- декілька відношень.

- тільки два відношення.

- одне відношення.

- одне або два відношення.

21- Результатом операцій над даними є:

- декілька відношень, в залежності від операції яка виконується.

- три відношення.

- два відношення.

- одне відношення.

21- При виконанні операції об’єднання, відношення на вході повинні бути:

- побудовані по різних схемах.

- побудовані по різних або однакових схемах.

- односхемними.

- багатосхемними.

21- Результуюче відношення операції „проекція”:

- включає підмножини атрибутів вхідного.

- включає всі атрибути вхідного.

- включає кортежі-дублікати.

- складається з двох атрибутів.

21- Результуюче відношення операції „з’єднання”:

- включає всі кортежі, що входять у перше вхідне відношення.

- включає кортежі які є сполученням кортежів вхідних відношень.

- включає тільки ті кортежі першого вхідного відношення, що є у другому вхідному відношенні.

- включає тільки ті кортежі другого вхідного відношення, що є у першому вхідному відношенні.

215. До складу автоматизованої системи входять такі види забезпечення:

- інформаційне, програмне, технічне, організаційне, метрологічне, правове і лінгвістичне.

- інформаційне, організаційне, економічне, грошове.

- нормативне, правове, лінгвістичне, математичне, метрологічне.

- лінгвістичне, математичне, фізичне, хімічне, географічне, історичне.

216. Проектування ескізів первинних документів ведеться:

- у довільної формі.

- починаючи з правого кута документа.

- з урахуванням розташування реквізитів у відповідних зонах.

- без урахування розташування реквізитів у відповідних зонах.

217. Окремі зони вхідних документів можуть бути побудовані:

- тільки за табличною формою.

- тільки за лінійною формою.

- за лінійною або табличною формою.

- за лінійною, анкетною або табличною формою.

218. Проектування первинних документів зводиться:

- до змін існуючих форм, які не відповідають вимогам машинної обробки.

- до змін існуючих форм, які не відповідають вимогам менеджера.

- до змін існуючих форм, які не відповідають вимогам головного бухгалтера.

- до змін існуючих форм, які не відповідають вимогам заказника.

219. Вхідну і вихідну інформацію з точки зору відношення до об’єкта управління поділяють на:

- внутрішню, проміжну та зовнішню.

- нормативну та довідкову.

- постійну та змінну.

- внутрішню та зовнішню.

220. Внутрішньою називається інформація яка:

- яка використовується тільки всередині об’єкта.

- яка використовується всередині об’єкта та за його межами.

- яка виникає за межами об’єкта.

- яка виникає всередині об’єкта.

22- Визначення внутрішня та зовнішня інформація відносяться:

- тільки до вхідної інформації.

- тільки до вихідної інформації.

- до вхідної та вихідної інформації.

- тільки до проміжної інформації.

22- Вихідні форми, отримані на друкуючих пристроях ЕОМ мають назву:

- відеограми.

- машинограми.

- гістограми.

- номограми.

22- Відображення результативної інформації у вихідних документах здійснюється:

- в двох режимах.

- в трьох режимах.

- в чотирьох режимах.

- без режимне.

22- У змістовній частині вихідної форми спочатку розташовуються:

- розрахункові показники.

- довідкові і довідково-групові ознаки.

- групові ознаки.

- ознаки які мають найбільший розмір.

225. Дата складання вихідного документу розташовується:

- у будь-якій зоні.

- у змістовній частині.

- у заголовку.

- у кінці документу.

226. У зведеннях можуть друкуватися:

- тільки підсумкові стрічки.

- тільки стрічки результативного масиву.

- тільки стрічки результативного масиву з підрахунком підсумків.

- усі стрічки результативного масиву з підрахунком підсумків і тільки підсумкові стрічки.

227. Скільки поколінній систем підтримки прийняття рішень вирізняють на даний період часу?

- п’ять.

- чотири.

- три.

- два.

228. Які компоненти включає в себе системи підтримки прийняття рішень?

- підсистему інтерфейсу користувача, підсистему управління базою даних, підсистему управління базою моделей.

- підсистему інтерфейсу користувача та підсистему інтерфейсу керівника.

- підсистему управління базою даних та підсистему управління базою моделей.

- модель маркетингу та модель виробництва.

229. Для організації взаємодій користувачів з СППР вирізняють декілька механізмів - це:

- мова жестів та природна мова.

- формальний діалог, графічний діалог.

- формальний діалог, природна мова, графічний діалог.

- мова жестів, мова рухів та природна мова.

230. При проектуванні й розробці інтерфейсу необхідно додержувати певного еталона, який має три ключові аспекти:

- мова жестів, графічна мова, формальний діалог.

- мова дій, мова відображення, база знань.

- мова дій, природна мова, графічний діалог.

- мова відображення, мова рухів, база знань.

23- У інформаційних системах термін "комунікація" визначається, як:

- сукупність засобів зв’язку між ПЕОМ.

- сукупність засобів зв’язку між користувачами.

- процес взаємодії між користувачем та машиною.

- обмін інформацією між двома або декількома людьми.

23- Всі комунікації можна поділити на такі групи:

- комунікації між двома індивідами; між індивідом та групою; комунікації в середині групи.

- комунікації між двома групами; між трьома групами; комунікації в середині групи.

- комунікації між двома індивідами; між трьома індивідами; комунікації між чотирма індивідами.

- комунікації з зовні групи; між індивідом та групою; комунікації в середині групи.

23- Для управлінця доступні:

- два види комунікації.

- три види комунікації.

- чотири види комунікації.

- п’ять видів комунікації.

23- Формальні комунікації поділяються:

- послідовні та паралельні.

- вертикальні, горизонтальні та діагональні.

- "зверху вниз" та "знизу вгору".

- лінійні, не лінійні, комбіновані.

235. Неформальні комунікації передають інформацію в таких напрямках:

- вертикально та горизонтально.

- вгору та вниз.

- вертикально, горизонтально, вгору, вниз та по діагоналі.

- вгору, вниз, горизонтально та по діагоналі.

236. В неформальних комунікаціях використовують такі типи комунікаційних ланцюгів:

- одножильний та двожильний ланцюг.

- ланцюг пліткаря та ланцюг корпорації.

- імовірнісний ланцюг, послідовний та паралельний ланцюг.

- одножильний ланцюг, ланцюг пліткаря, імовірнісний ланцюг та кластерний ланцюг.

237. Прес-реліз – це:

- зустріч офіційних осіб з представниками засобів масової інформації.

- зустріч офіційних та неофіційних осіб.

- повідомлення, яке містить важливу новину або інформацію для широкої аудиторії.

- повідомлення, яке містить важливу новину або інформацію для вузького кола осіб.

238. Комунікативні засоби бувають таких видів:

- письмові комунікації та усні комунікації.

- випадкові та невипадкові комунікації.

- письмові, документальні та дискові комунікації.

- телефонні, комп’ютерні, радіо комунікації.

239. Відношення задано нормальною формою Бойса-Кодда, якщо:

- кожний не первинний атрибут повністю функціонально залежить від будь-якого можливого ключа відношення.

- кожний не первинний атрибут нетранзитивно залежить від будь-якого можливого ключа відношення.

- всі його атрибути – прості (атомарні).

- всі детермінанти співпадають з можливими ключами.

240. За швидкістю обробки сучасні комп’ютери можна згрупувати в такі класи:

- мікрокомп’ютери, міні-комп'ютери, середні комп’ютери, великі комп’ютери та суперкомп'ютери.

- мікрокомп’ютери, робочі станції, міні-комп'ютери, великі ПЕОМ та суперкомп'ютери.

- міні-комп'ютери, середні комп’ютери, великі комп’ютери.

- робочі станції, міні-комп'ютери та великі ПЕОМ.

24- До основних технічних засобів комп’ютера відносять:

- мікропроцесор, пристрої вводу та пам'ять.

- центральний процесор, пристрої вводу, пристрої виводу і пам'ять.

- клавіатура, процесор, монітор, мишка.

- відео пам'ять, звукова пам'ять, центральний процесор і мікропроцесор.

24- Програмне забезпечення поділяється на:

- операційну систему та систему вводу-виводу.

- прикладне програмне забезпечення та ігрове програмне забезпечення.

- прикладне програмне забезпечення, спеціальне програмне забезпечення, додаткове програмне забезпечення.

- операційну систему та прикладне програмне забезпечення.

24- Для монохромного друку існують:

- два типи принтерів.

- три типи принтерів.

- чотири типи принтерів.

- п’ять типів принтерів.

24- Повідомлення послане по електронному зв’язку має назву:

- W-mail.

- Web-mail.

- E-mail.

- інший варіант.

245. Інтернет – це:

- глобальна комп’ютерна мережа, що охоплює увесь світ.

- глобальна комп’ютерна мережа, що охоплює де які країни світу.

- локальна комп’ютерна мережа, що охоплює усі підрозділи підприємств.

- корпоративна комп’ютерна мережа, що охоплює усі підприємства певної галузі.

246. Найбільш популярний сервер мережі Internet має назву:

- WWW.

- BMV.

- E-mail.

- NOC.

247. В мережних інформаційних технологіях "сервер" – це:

- ЕОМ яка виконує функції довідника.

- ЕОМ яка керує спільними ресурсами, і надає доступ до цих ресурсів як сервісу своїм клієнтам.

- ЕОМ яка дозволяє передавати інформацію від ПЕОМ до ПЕОМ.

- ЕОМ з багатьма накопичувачами інформації.

248. В мережних інформаційних технологіях "клієнт" – це:

- ЕОМ яка виконує функції довідника.

- користувач який отримує данні з сервера.

- користувач який отримує данні з любий ЕОМ крім сервера.

- робоча станція (ЕОМ), що взаємодіє з користувачем.

249. Технологія "клієнт-сервер", орієнтована на:

- централізований розподіл даних.

- децентралізований розподіл даних.

- комбінований розподіл даних.

- інший варіант.

250. Електронна пошта – це:

- папка спеціального призначення.

- спеціальна команда, при використанні якої можна надіслати повідомлення іншім користувачам ЕОМ.

- спеціальний пакет програм для зберігання і пересилання повідомлень між користувачами ЕОМ.

- ярлик на робочому столі ЕОМ.

25- Проміжна інформація – це:

- заново створена інформація.

- інформація, що не підлягає ніяким перетворенням.

- інформація, що зберігає свої значення протягом тривалого часу.

- інформація, що знову надходить для чергового оброблення.

25- Похідна інформація – це:

- інформація, що виникає за межами об’єкта, який регулюється.

- заново створена інформація.

- інформація, що характеризується зміною своїх значень при кожному її фіксуванні.

- інформація, що видається системою наприкінці оброблення.

25- Форма реквізиту включає:

- найменування та структуру.

- формат та сукупність значень.

- найменування, структуру, значення.

- ім'я, розмір, тип.

25- Найпоширенішими типами реквізитів є:

- кількісний та якісний.

- текстовий та символьний.

- кількісний та вартісний.

- числовий та текстовий.

255. Інформаційний потік – це:

- сукупність масивів, що стосуються однієї ділянки управлінської роботи.

- сукупність масивів, що стосуються більш ніж однієї ділянки управлінської роботи.

- сукупність повідомлень та масивів.

- сукупність інформації, достатньої для вироблення судження про конкретний масив.

256. Повідомлення, зафіксоване на матеріальному носію відповідно до правил які існують, та має юридичну силу, називається:

- документом.

- файлом.

- масивом..

- формою.

257. Вхідні документи поділяються на:

- постійні й змінні.

- первинні й похідні.

- нормативно-довідкові й оперативні.

- машинні й позамашинні.

258. Позамашинна інформаційна база – це:

- сукупність документів, що використовуються при функціонуванні АІС.

- сукупність впорядкованих масивів що використовуються при функціонуванні АІС.

- сукупність повідомлень, сигналів і документів, що використовуються при функціонуванні АІС.

- інший варіант.

259. До внутрімашинної інформаційної бази належить частина інформаційної бази, яка:

- фіксується на паперових носіях.

- фіксується на машинних носіях.

- фіксується на паперових та машинних носіях.

- не фіксується.

260. База даних складається з:

- п’яти компонентів.

- чотирьох компонентів.

- трьох компонентів.

- двох компонентів.

26- Структура файла даних у реляційної моделі бази даних складається з:

- структури та даних.

- структури, даних та значень.

- структури, типа поля, даних та значень.

- ім'я поля, типа поля, довжини, даних та значень.

26- Адміністратор бази даних – це:

- ЕОМ яка виконує функції довідника бази даних.

- користувач який отримує данні з бази даних.

- особа яка відповідає за користування базою даних.

- особа або група осіб, які відповідають за загальне керування БД.

26- Схема бази даних – це:

- уявна, але правдоподібна послідовність розвитку подій.

- БД у тому вигляді, в якому вона зберігається у запам'ятовуючих пристроях.

- відображення загальної логічної структури бази даних.

- опис основних даних бази даних.

26- Декомпозиція – це операція:

- з'єднання частин у ціле без збереженням ознаки підпорядкування, приналежності.

- з'єднання частин у ціле зі збереженням ознаки підпорядкування, приналежності.

- поділу цілого на частини без збереженням ознаки підпорядкування, приналежності.

- поділу цілого на частини зі збереженням ознаки підпорядкування, приналежності.

265. Список, організований за допомогою вторинного ключа має назву:

- ієрархічний список.

- інвертований список.

- фіксований список.

- вторинний список.

266. Інвертований список – це список який організовано за допомогою:

- первинного ключа.

- вторинного ключа.

- можливого ключа.

- зовнішнього ключа.

267. Первинний ключ – це ключ, який:

- однозначно ідентифікує запис.

- неоднозначно ідентифікує запис.

- однозначно ідентифікує стовпчик.

- однозначно ідентифікує атрибути

268. В теорії реляційних баз даних група взаємопов'язаних елементів даних одного запису називається:

- кортеж.

- ескорт.

- базова послідовність.

- домен.

269. В теорії реляційних баз даних сукупність елементів даних одного типу називається:

- кортеж.

- масив.

- домен.

- таблиця.

270. В теорії реляційних баз даних подання складних структурних одиниць у вигляді відношень називається:

- декомпозицією.

- централізацією.

- структуризацією.

- нормалізацією.

27- Відношення задано першою нормальною формою, якщо:

- кожний не первинний атрибут повністю функціонально залежить від будь-якого можливого ключа.

- кожний не первинний атрибут нетранзитивно залежить від будь-якого можливого ключа відношення.

- всі його атрибути – прості (атомарні).

- всі його атрибути – складні (молекулярні).

27- Відношення задано другою нормальною формою, якщо:

- кожний не первинний атрибут повністю функціонально залежить від будь-якого можливого ключа відношення.

- кожний не первинний атрибут нетранзитивно залежить від будь-якого можливого ключа відношення.

- всі його атрибути – прості (атомарні).

- всі його атрибути – складні (молекулярні).

27- Відношення задано третьою нормальною формою, якщо:

- кожний не первинний атрибут повністю функціонально залежить від будь-якого можливого ключа відношення.

- кожний не первинний атрибут нетранзитивно залежить від будь-якого можливого ключа відношення.

- всі його атрибути – прості (атомарні).

- всі його атрибути – складні (молекулярні).

27- Відомості, повідомлення про будь-яку подію, діяльність тощо

інформація

пояснення

документ

файл

275. Дані про різні аспекти економічної, екологічної, політичної, соціальної та інших сфер, що оточують підприємство

внутрішня інформація

зовнішня інформація

статистична інформація

економічна інформація

276. Дані, які виниколи в системі обліку, відображають різні тимчасові інтервали та стан об’єкта управління

внутрішня інформація

зовнішня інформація

статистична інформація

економічна інформація

277. Вихідна інформація найчастіше буває

зовнішня

внутрішня

фінансова

статистична

278. Інформація, яка обслуговує процеси виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та забезпечує вирішення завдань управління

управлінська інформація

економічна інформація

статистична інформація

вихідна інформація

279. Відомості в сфері економіки, які необхідно фіксувати, передавати, обробляти і зберігати для використання в процесі планування. Обліку, контролю та аналізу

- економічна інформація

- упарвлінська інформація

- статистична інформація

- зовнішня інформація

280. Логічно неподільний елемент показника, який відображає визначені властивості об’єкта або процесу

- показник

- реквізит

-документ

- технологія

28-Група однорідних документів, об’єднаних за певною ознакою

- реквізит

- показник

- документ

- інформаційний масив

28- Сукупність логічно пов’язаних реквізитів, що має економічний зміст

- реквізит

- показник

- документ

- файл

28- Система методів і способів пошуку, збору, накопичення, зберігання і обробки інформації із застосуванням обчислювальної техніки

- інформаційний масив

- інформаційна система

- інформаційна технологія

- машинна інформаційна система

28- Людинно – машинна система функціонування на базі локальних обчислювальних мереж та інших сучасних засобів обчислювальної техніки, що забезпечують автоматизоване виконання функцій бухгалтерського обліку

- автоматизована інформаційна система

- інформаційна технологія

- компютерна інформаційна система

- машинна інформаційна система

285. Організований набір елементів, що збирає, обробляє, передає, зберігає та надає дані

- інформаційний масив

- інформаційна система

- інформаційна технологія

- автоматизована інформаційна технологія

286. Сукупність економіко-математичних методів і моделей, технічних, програмних, технологічних засобів і рішень, а також спеціалістів, призначених для обробки інформації і прийняття управлінських рішень

- автоматизована інформаційна технологія

- машинна інформаційна система

- комп’ютерна інформаційна технологія

- інформаційна система підприємства

287. Реквізити, що характеризують якісні властивості об’єкта та описуються смислові його значення

- реквізит – об’єкт

- реквізит-система

- реквізит-ознака

- реквізит-показник

288. Комплексна система виконання розрахунків по створенню та виконанню бюджету в умовах широкого застосування економіко-матемматичних методів та обчислювальної техніки з відповідною технологією організацію робіт

- автоматизовані системи в економіці

- автоматизовані системи в податкових органах України

- автоматизовані системи в статистиці

- автоматизовані системи фінансових розрахунків

289. Поєднання професійних якостей і функцій користувача з інтелектуальними можливостями комп’ютерів, які дають можливість отримати необхідну для управління і оперативного контролю інформацію

- комп’ютерна система обліку

- інформаційна система

- інформаційна технологія

- система бухгалтерського обліку

290. Комплекс взаємопов’язаних технічних засобів, призначених для автоматичного збирання, накопичення, обробки, передачі, обміну та відображення облікової інформації

- програмне забезпечення комп’ютерної системи бухгалтерського обліку

- технічне забезпечення комп’ютерної системи бухгалтерського обліку

- нормативне забезпечення комп’ютерної системи бухгалтерського обліку

- документальне забезпечення комп’ютерної системи бухгалтерського обліку

29- Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України

- ЄДРПІОУ
-ЄРПОУ

- ЄДЛПОУ

- ЄДРФО

29- Програми призначені для виконання окремих облікових завдань охоплюють певні ділянки бухгалтерії

- комплексні автоматизовані робочі місця

- програми для ведення домашньої бухгалтерії

- локальні автоматизовані робочі місця

- універсальні бухгалтерські ситеми

29- Клас програм, до яких належать упорядковані довідникові системи, що містять підібрані в тематичному або хронологічному порядку законодавчі акти з питань податків, бухгалтерського обліку тощо

- фінансова база даних

- економічна база даних

- управлінська база даних

- правова база даних

29- Жорсткий магнітний диск, дискета, лазерні диски, магнітна стрічка, флеш-пам'ять

- засоби виведення результатної інформації

- засоби накопичення і зберігання даних

- засоби автоматичного зчитування даних

- апаратура передачі та обміну даними

295. Текстовий процесор

-Microsoft Excel

- Microsoft Access

- Microsoft Word

- Microsoft Outlook

296. Табличний процесор

-Microsoft Excel

- Microsoft Access

- Microsoft Word

- Microsoft Outlook

297.Програма призначена для роботи з базами даних

-Microsoft Excel

- Microsoft Access

- Microsoft Word

- Microsoft Outlook

298. Прогама, що здійснює керування даними та їх обробку в базі даних

- база даних

- система керування базами даних

- система керування обробкою даних

- обробка даних в базі

299. Як вставити формулу в фокумент Microsoft Word

- Вставка – Закладка – Формула

- Вставка – Поле – Формула

- Вставка – Формула

- Вставка – Таблтця – Формула

300. Функція програми Microsoft Exce, що надає можливість для автоматичного перенесення даних з довідника в робочу таблицю

- ВПР

- ЕСЛИ

- ПРОПИСН

- БДСЧЕТ