foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
111 111 11
info-system@ukr.net

Авторизація користувача

При реєстрації в стрічці Ім'я обов'язково ввести Прізвище, Ім'я та групу. Наприклад: Іванов Павло М23

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

І ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКУ

Навчальні завдання та методичні вказівки

Для студентів заочників

вищих закладів освіти 1 і 2 рівнів акредитації

по підготовці молодших спеціалістів

за спеціальністю 5.050111 „Бухгалтерський облік”

Автор викладач Цяпута Н.О.

Умань

 

Пояснювальна записка

Контрольна робота використовується студентом-заочником для самостійного вивчення курсу „Інформаційні системи і технології обліку”, що дає можливість майбутнім фахівцям отримати знання із створення і використання інформаційних систем у професійній діяльності.

Метою дисципліни „Інформаційні системи і технології обліку” є формування у студентів, які навчаються із спеціальності „Бухгалтерський облік”, знань і навичок в організації та експлуатації інформаційних систем для використання у їхній майбутній професії. Створення таких інформаційних систем є складним процесом, який включає в себе аналіз вхідної інформації, постановку задачі, розробку або адаптацію програмного забезпечення, вибір і організацію технологію збору та обробки даних, одержання і аналіз результативної інформації для ефективного управління.

Задача курсу – вивчення питання теорії автоматизованої обробки інформації, опанувати методику проектування інформаційних систем та набути навичок практичного використання їх для обліку в сільському господарстві.

Порядок виконання роботи

Насамперед необхідно за таблицею варіантів визначити питання власної контрольної роботи. У таблиці по вертикалі розміщено цифри від 0 до9. і вибирається передостання цифра номера залікової книжки студента. По горизонталі також розміщено цифри від 0 до 9. і вибирається остання цифра номера залікової книжки студента. На перетині номера стрічки перед останньої цифри та номера колонки останньої цифри знаходяться 6 цифр ( з 10-19 –це перша задача, 20-29 – друга задача, 30-39 – третя задача, 41-90 – теоретичні запитання.

Навчально-методичні посібники

1. ”12 уроків з 1С: бухгалтерії”–О.Дубій-Львів-2002.- 232с.

2.Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка. – навчальний посібник. - Київ 2001.- 318с.

3.Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології - навчальний посібник О.І.Пушкаря.–Київ-2001.- 694с

Таблиця розподілу задач і теоретичних питань за варіантами

Перед остання цифра шифру

Остання цифра шифру

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

11

41

12

42

13

43

14

44

15

45

16

46

17

47

18

48

19

49

10

50

21

51

22

52

23

53

24

54

25

55

26

56

27

57

28

58

29

59

20

60

31

61

32

62

33

63

34

64

35

65

36

66

37

67

38

68

39

69

30

70

1

12

71

13

72

14

73

15

74

16

75

17

76

18

77

19

78

10

79

11

80

23

81

24

82

25

83

26

84

27

85

28

86

29

87

20

88

21

89

23

90

39

42

30

44

31

46

32

48

33

50

34

62

35

64

36

66

37

68

38

70

2

13

42

14

41

15

55

16

75

17

41

18

49

19

55

10

47

11

43

12

51

25

56

26

57

27

57

28

59

29

60

20

61

21

62

22

63

23

64

24

65

37

80

38

74

39

82

30

90

31

83

32

77

33

74

34

82

35

88

36

72

3

14

43

15

51

16

71

17

48

18

42

19

50

10

54

11

46

12

44

13

52

26

66

27

67

28

68

29

69

20

70

21

71

22

72

23

56

24

57

25

58

35

87

36

79

37

75

38

83

39

89

30

82

31

76

32

76

33

84

34

90

4

15

44

16

52

17

54

18

47

19

43

10

51

11

53

12

45

13

45

14

53

27

59

28

60

29

61

20

62

21

63

22

64

23

65

24

66

25

67

26

68

39

87

30

86

31

78

32

76

33

84

34

88

35

81

36

75

37

78

38

86

5

16

45

17

53

18

53

19

46

10

44

11

52

12

52

13

44

14

46

15

54

28

69

29

70

20

71

21

72

22

56

23

57

24

58

25

59

26

60

27

61

31

82

32

88

33

85

34

77

35

77

36

85

37

87

38

80

39

74

30

80

6

17

46

18

54

19

52

10

45

11

45

12

53

13

51

14

43

15

47

16

55

29

62

20

63

21

64

22

65

23

66

24

67

25

68

26

69

27

70

28

71

33

78

34

83

35

89

36

84

37

76

38

78

39

86

30

86

31

79

32

73

7

18

47

19

55

10

51

11

44

12

46

13

54

14

50

15

42

16

48

17

54

20

72

21

56

22

57

23

58

24

59

25

60

26

61

27

62

28

63

29

64

35

75

36

79

37

84

38

90

39

83

30

75

31

79

32

87

33

85

34

78

8

19

48

10

41

11

50

12

43

13

47

14

55

15

49

16

41

17

49

18

53

21

65

22

66

23

67

24

68

25

69

26

70

27

71

28

72

29

56

20

57

37

73

38

76

39

80

30

85

31

89

32

82

33

74

34

80

35

88

36

84

9

10

49

11

42

12

49

13

42

14

48

15

56

16

48

17

42

18

50

19

52

22

58

23

59

24

60

25

61

26

62

27

63

28

64

29

65

20

66

21

67

39

72

30

74

31

77

32

81

33

86

34

88

35

81

36

73

37

81

38

89

Практичні завдання

Завдання №1

Створити електронну таблицю „Оплата комунальних послуг” засобами Microsoft Excel, врахувавши номер варіанту роботи студента.

     Обрахувати кількість заборгованих днів за формулою: = дней 360 ($А$13;G2) команда Вставка-Функція-Дата-Час – 360 дней.

       В колонці „Боржник” записати чи являється власник будинку боржником якщо дата оплати перевищує 30 днів, чи не являється, записавши формулу: = ЕСЛИ (Н2>30; „Боржник”; „Неборжник”).

В колонці „Сума” визначити суму витрат за комунальні послуги через формулу:   = СУММ (С2; D2; E2;F2).

     В колонці пеня визначити пеню з розрахунку 3% від суми оплати за кожний заборгований місяць за формулою:

= ЕСЛИ (Н2>30; (Н2/31)*( J2*3%);0).

В колонці всього визначити суму з врахуванням пені за формулою: = J2 - К2

А

В

С

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Варіант

Власник будинків

Кварт

плата

ел.

енергія

Вода

Теле

фон

Дата оплати

Забор гова-но  днів

Боржник

Сума, грн

Пеня, грн

Всього, грн

10

Василько

19,4

4,5

6,48

3,25

15.05.13

*

*

*

*

*

11

Іванов

60,5

19,5

7,31

4

01.11.13

*

*

*

*

*

12

Петров

56,4

17,6

5,67

4,5

03.02.13

*

*

*

*

*

13

Сидоров

23,4

15,6

3,45

5,6

04.06.13

*

*

*

*

*

14

Кузема

23,8

7,8

2,34

3,4

05.07.13

*

*

*

*

*

15

Петренко

45,7

4,6

4,67

3,5

23.04.13

*

*

*

*

*

16

Донський

35,6

4,9

3,56

3,8

22.07.13

*

*

*

*

*

17

Калинко

65,4

9,5

4,32

3,6

13.02.13

*

*

*

*

*

18

Андреев

36,8

3,7

7,89

7,8

05.11.13

*

*

*

*

*

19

Мороз

78,5

12,6

6,74

4,6

03.05.13

*

*

*

*

*

Термін оплати

                   

03.02.13

                   

Завдання № 2

Створити електронну таблицю засобами Microsoft Excel та обрахувати заробітну плату співробітників фірми „Мрія” за березень 2003 року, врахувавши номер варіанту роботи студента.

Щоб визначити відрахування в пенсійний фонд необхідно суму, яка нарахована помножити на відсоток 2%.

Щоб визначити відрахування в Фонд зайнятості необхідно суму, яка нарахована помножити на 1%.

Щоб визначити прибутковий податок необхідно суму, яка нарахована помножити на 20%.

Щоб визначити суму, яка припадає на руки необхідно від суми, що нарахована відняти відрахування до пенсійного фонду, фонду зайнятості та прибуткового податку.

Варіант

Прізвище,

ім’я,

по батькові

Нарахо

вано,

грн.

Відраху

вання в

пенс. фонд,

грн.

Відраху

вання в

Фонд зайня

тості,грн.

Прибут

ковий податок, грн.

На руки

20

Іваненко І.І.

580,60

*

*

*

*

21

Сидоренко П.П.

640,00

*

*

*

*

22

Петрук С.П.

485,50

*

*

*

*

23

Козак П.Н.

1460,00

*

*

*

*

24

Лоза К.Л.

976,32

*

*

*

*

25

Мороз Н.О.

234,60

*

*

*

*

26

Андреев П.Р.

350,78

*

*

*

*

27

Антонов К.Г.

456,34

*

*

*

*

28

Сибіряк Е.О.

212,35

*

*

*

*

29

Калинко А.О.

234,65

*

*

*

*

 

Завдання №3

Створити таблицю засобами Microsoft Excel та визначити оплату праці кожного працівника школи №15 за один день, врахувавши номер варіанту роботи студента.

Для виконання необхідно:

1. Визначити кількість робочих днів у місяці за формулою: кількість відпрацьованих годин за місяць поділити на кількість відпрацьованих годин за один день.

2. Для того, щоб визначити оплату праці за один день необхідно: Заробітну плату поділити на кількість відпрацьованих днів у місяці.

Варіант

Прізвище, ім’я, по батькові

Заро-

бітна плата, грн.

Кількість відпрацьо

ваних годин за місяць

Спеціальність

Кількість відпрацьо

ваних годин за один день

Оплата праці за один день, грн

30

Сазоненко І.І.

540

176

директор

8

*

31

Іваненко П.П.

350

176

гол. бухгалтр

8

*

32

Мусієнко Г.Г.

230

132

вчитель

6

*

33

Петренко Т.Р.

90

88

майстер (0,5)

4

*

34

Кавун Р.Д.

169

176

лаборант

8

*

35

Дудник С.М.

170

176

секретар

8

*

36

Рижак О.Л.

250

176

бухгалтер

8

*

37

Вовк Г.Ж.

200

176

двірник

8

*

38

Стасенко В.А.

240

176

сторож

8

*

39

Антонов А.А.

360

132

методист

6

*

           

 Теоретичні запитання контрольної роботи.

 1. Які загальні особливості програми 1С: Бухгалтерія.
 2. Процес запуску програми.
 3. Охарактеризуйте головне вікно програми.
 4. Поясніть структуру меню.
 5. Яке призначення та роль панелі інструментів.
 6. Розкрийте принцип роботи калькулятора та календаря в програмі 1С:Бухгалтерія.
 7. Що являє собою підказка програми.
 8. Висвітліть основне призначення констант.
 9. Опишіть роботу та призначення довідників.
 10. Охарактеризуйте план рахунків.
 11. Опишіть налаштування програми з використанням „Помічника заповнення констант”.
 12. Охарактеризуйте роботу з журналом проведень.
 13. Поясніть термін „коректні проведення”.
 14. Поясніть основне призначення журналу операцій.
 15. Яке призначення та роль типових операцій.
 16. Перелічіть типи документів, що використовуються в програмі 1С:Бухгалтерія.
 17. Перелічіть та охарактеризуйте основні журнали, що використовуються в програмі.
 18. Опишіть роботу із стандартними звітами.
 19. Розкрийте структуру нарахування зарплатні.
 20. Розкрийте структуру виплати зарплатні.
 21. Опишіть облік операцій з банківськими рахунками.
 22. Що являє собою облік касових операцій.
 23. Перелічіть та охарактеризуйте розрахунки з підзвітними особами.
 24. Що входить до документів загального призначення.
 25. Опишіть як ведеться облік не обігових активів.
 26. Як фіксуються малоцінні та швидкозношувані предмети.
 27. Опишіть облік товарно-матеріальних цінностей.
 28. Опишіть методику ведення обліку послуг.
 29. Як здійснюється облік виробництва продукції.
 30. Опишіть принцип ведення податкового обліку.
 31. Розкрийте методику ведення валютних операцій.
 32. Як створюються фінансові результати.
 33. Що собою являє авансовий звіт.
 34. Напишіть основне призначення документів „Взаємозалік-бартер”, „Посвідчення про відрядження”.
 35. В яких випадках використовуються документ „Довіреність”.
 36. Опишіть послідовність формування регламентованих звітів.
 37. Що являють собою таблиці при роботі в 1С:бухгалтерії.
 38. Розкрийте методику керування бухгалтерськими підсумками.
 39. Що включає в себе поняття „Первісного впровадження програми”.
 40. Опишіть принцип резервного копіювання та відновлення інформації.
 41. Опишіть принцип роботи із документом „Шаховий баланс”.
 42. Розкрийте методику заповнення „Обліково-сальдової відомості”.
 43. Що собою являє довідник „Контрагенти”.
 44. Опишіть принципи заповнення та роботи із прибутковими та видатковими касовими ордерами.
 45. Розкрийте методику ведення касової книги.
 46. Що включає в себе „Поняття нарахування амортизації”.
 47. Опишіть бухгалтерську операцію „Визначення торгової націнки”.
 48. Які договори внесені в програму 1С:Бузгалтерія.
 49. Що собою являє „Приходний касовий ордер”.
 50. Опишіть методику списання МШП.
 51. Які документи в процесі роботи подаються бухгалтером до статистичних органів, пенсійного фонду, соціального страхування, служби зайнятості.